Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Yeni kitablar
Ataxan Paşayev-"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI.
2 Fevral , 2017
"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI. KİTABI HAQQINDA

Əsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındaki rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkədar zülmünə, Şərq müstəbidlərinə, habelə cəhalət və islam dininin ehkamlarına qarşı apardığı barışmaz mübarizəsi öz əksini tapmışdar. Eyni zamanda, əsərdə bu mübarizədə jurnalın qarşılaşdığı çətinliklər, onun dostları və düşmənləri haqqmda da ətraflı söhbət açılır.
Faylı yuklə