Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Yeni kitablar
İ.P.Petruşevski-AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ.
2 Fevral , 2017
AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ. KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiyada Azərbaycan və Ermənstan tarixinin göstərilən dövr ərzində sosial-iqtisadi tarixinin bəzi aspektlərinə, xüsusilə də adı çəkilən ölkələrin feodal torpaq sahibliyi ilə bağlı ayrı-ayrı institutların tarixinə nəzər yetirilmişdir. Əsasən sosial münasibətlər üzrə terminologiya problemlərinə diqqət ayrılmışdır. Belə ki müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif mühitdə eyni bir termin müxtəlif instututları, vergi növlərini və öhdəlikləri, müxtəlif sosial kateqoriyaları ifadə edirdi. Digər tərəfdən də dövr və məkandan asılı olaraq eyni bir sosial anlayış müxtəlif terminlərlə ifadə edilirdi. Geniş həcmdə mənbə bazasının tədqiqata cəlb edilməsi müəllifə Ermənistan və Azərbaycanı eyni tipli feodal münasibətlərin hökm sürdüyü, eyni spesifilkliyə sahib ölkə kimi xarakterizə etmək imkanı verir.
Faylı yuklə