Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Yeni kitablar
Rəşid Göyüşov-AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI
2 Fevral , 2017
AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI KİTABI HAQQINDA

Azərbaycan ərazisi müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələrdə zəngindir. Bu zənginlik bəşər tarixinin ən qədim çağlarından - Paleolitdən başlayaraq, ta inkişaf etmiş feodalizm dövrünədək intensiv yaşayışın nəticəsidir. Sovet hakimiyyəti illərində maddi-mədəniyyət abidələrimizin geniş miqyaslı araşdırılması çoxlu arxeoloji materiallar toplamağa imkan vermişdir. Müəllif Azərbaycan tarixinin ən müxtəlif dövrlərini işıqlandırmaq baxımından əvəzsiz sayılan həmin qaynaqlar əsasında Azərbaycanda ibtidai icma quruluşunun və ilk sinifli cəmiyyətin başlıca mərhələlərini izləmişdir. Əsər mütəxəsisslər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Faylı yuklə