Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Yeni kitablar
ƏRƏB XILAFƏTI VƏ AZƏRBAYCAN
3 Fevral , 2017
Kitabda orta əsr mənbələri və mövcud elmi tədqiqatlar əsasında erkən orta əsr Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş, dilimizin, dinimizin, mədəniyyətimizin bugünkü simasının müəyyənləşməsində mühüm rol oynamış “ərəb dövrü” tariximiz araşdırılır. Hələ də mübahisəli və ya bir sıra qaranlıq məsələlərin açılmasına cəhd göstərilir. Oxucular Azərbaycanın VII – XI əsrlər tarixilə yanaşı, torpaqlarımızı qılınc gücünə öz məmləkətləri tərkibinə qatmış ərəblərin ilk İslam dövrü tarixi ilə də tanış olacaq, orta əsr ərəb tarixçi və coğrafiyaşünasların bu dövr tariximiz haqqında yazdıqlarından faydalanacaqlar.
Faylı yuklə