Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Orxan Pamuk ‘Qar’

Orxan Pamuk ‘Qar’ romanında Türkiyənin şərqində islam təməlçiliyi və qərbləşmə cərəyanlarının necə üz-üzə gəl­diyini, insan talelərində necə ağır yaralar açdığını yüksək sənətkarlıq və inandırıcılıqla göst

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ YUXARI QARABAĞDA SİYASİ VƏZİYYƏT: ERMƏNİ TERRORİZMİNİN GÜCLƏNMƏSİ (1918-1920)

H.Məmmədovanın oxuculara təqdim olunan bu kitabında zəngin arxiv materiallarından istifadə olunaraq 1918-1920-ci illərdə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət, Zəngəzurda erməni terroru haqqında ətraflı məlumat verilir. Kitabda Ermənistan

Две Республики

В книге исследуется роль карабахского фактора в региональной стратегии России, анализируются международные и региональные аспекты разви

SOYQIRIM CİNAYƏTİ

Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı onilliklər boyu davam edən soyqırımının ən dəhşətli hadisəsi Xocalı faciəsidir. Soydaşlarımıza qarşı ermənilər tərəfindən törədilmiş digər bəşəri cinayətlər kimi, 26 fevral 1992-ci i

MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏY QARABAĞNAMƏ -I

Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmaları İnstitutunda Qarabağ tarixinə dair böyük əhəmiyyət kəsb edən onlarla əsər və tarixi sənədlər saxlanılır. Təəssüf ki, Qarabağa göz dikən erməni ekstremistlərinin haqsız tələbləri