Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Nurlu Ömrün salnaməsi Zərifə Əliyeva-95

Respublikanın kütləvi və istisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün mütodiq vəsait

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu-1918-ci il qırğınları

Əsrin əvvəlində xalqımızın soyqırımına məruz qalmasından, mahallarımızın, ərazilərimizin iğalından, həmin qanlı siyasət nəticəsində qurbangedən yüz minlərlə soydaĢımızın faciə-fəlakətlərindən bəhs edən bu kitab

Azərbaycan Demokratik Respublikası: Azərbaycan hökuməti: 1918-1920

Kitabda tariximizin bir qaranlıq səhifəsinin bəzi tərəflərinin açılmasına cəhd göstərilir. Təqdim olunan məqalələrdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) təməlini qoyanlar, Azərbaycan parlamenti və onun işi

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ BİBLİOQRAFİYA

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu iləyaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatıgücləndi. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, mütəfəkki

Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Anar İsgəndərov

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşa