Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ BİBLİOQRAFİYA

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu iləyaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatıgücləndi. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, mütəfəkki

Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Anar İsgəndərov

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşa

QARA QARAYEV BİBLİOQRAFİYA

QARA QARAYEVİN ANADAN OLMASININ 90 İLLİK  YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI2008-ci ilin fevral ayında dahi Azərbaycan bəstəkarı, görkəmli alim-pedaqoq, ictima

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ V CİLD

Ədəbiyyatımızın ən böyük klassiklərindən biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavid qələmə aldığı faciələrdə Şərq taleyinin müxtəlif ciddi problemlərini qaldırmış, türkçülük ideyalarını təbliğ etmiş, ümumbəşəri məs

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ III CİLD

Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi Hüseyn Cavidin “Əsərləri”nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub, dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin