Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

QARA QARAYEV BİBLİOQRAFİYA

QARA QARAYEVİN ANADAN OLMASININ 90 İLLİK  YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI2008-ci ilin fevral ayında dahi Azərbaycan bəstəkarı, görkəmli alim-pedaqoq, ictima

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ V CİLD

Ədəbiyyatımızın ən böyük klassiklərindən biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavid qələmə aldığı faciələrdə Şərq taleyinin müxtəlif ciddi problemlərini qaldırmış, türkçülük ideyalarını təbliğ etmiş, ümumbəşəri məs

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ III CİLD

Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi Hüseyn Cavidin “Əsərləri”nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub, dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ II CİLD

XX yüzil bədii fikrimizin mərdlik və əyilməzlik simvoluna çevrilən şəxsiyyəti, böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavidin nəsillərə örnək olacaq zəngin və bənzərsiz yaradıcılıq irsi zaman keçdikcə daha çox aktuallıq kəsb etməkdədi

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ I CİLD

Çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf еtdirən, zənginləşdirən qüdrətli söz ustası Hüsеyn Cavid öz aradıcılığı ilə, dərin hikmətli və fəlsəfi poеziyası, təkrarsız dramaturji əs