Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Горная река, как правило, разливается весной. И разрушение огромной империи, называвшейсяодной шестой частью, явилось весной, заставившей

MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Arazın bu kitabına bütov bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri toplanmışdır. Hər bir fərdi Vətənin kiçik bir daşı sayan şairin qələmə aldığı bu şeirlərin hər mis

MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD

Bu kitabda Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Arazın bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən əsərlərindən seçmələr toplanmışdır. Canlı müşahidələrin təsiri ilə qəlbin yaddaşına yazılan bu əsərlərin iki təməl

VİKTOR HÜQO - SƏFİLLƏR

Yalnız fransız ədəbiyyatının deyil, dünya ədəbiyyatının da ən görkəmli simalarından sayılan Viktor Hüqo özönün parlaq istedadının məhsulu olan əsərləri ilə bəşər bedii fikri tarixini zənginləşdirmişdir. XIX əsrin bu kori

ƏRƏB XILAFƏTI VƏ AZƏRBAYCAN

Kitabda orta əsr mənbələri və mövcud elmi tədqiqatlar əsasında erkən orta əsr Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş, dilimizin, dinimizin, mədəniyyətimizin bugünkü simasının müəyyənləşməsində mühüm rol oynamış “ərəb dö