Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Mir Cəlal - Füzuli sənətkarlığı

Bu kitabda Füzulinin sənət və s ənətkar haqqında fikirləri, şairin üslubu, istifadə etdiyi ədəbi priyomlar, bədii təsvir vasitələri, şeir dili, bədii nəsr dili və s. kimi sənətkarlıq xüsusiyyətləri geniş şərh olunur. Əsər

QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA

QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA KİTABI HAQQINDAKitabda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri, son müharibə zamanı Qarabağda və ümumilikdə regionda baş verən olaylar, danışıqlar və vasitəçilik

Vidadi Umudlu-ŞIMALI AZƏRBAYCANIN ÇAR RUSIYASI TƏRƏFINDƏN IŞĞALI VƏ MÜSTƏMLƏKƏÇILIK ƏLEYHINƏ MÜBARIZƏ

ŞIMALI AZƏRBAYCANIN ÇAR RUSIYASI TƏRƏFINDƏN IŞĞALI VƏ MÜSTƏMLƏKƏÇILIK ƏLEYHINƏ MÜBARIZƏ KİTABI HAQQINDAKitab XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və bu işğal əleyhin

Rəşid Göyüşov-AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI

AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI KİTABI HAQQINDAAzərbaycan ərazisi müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələrdə zəngindir. Bu zənginlik bəşər tarixinin ən qədim çağlarından - Paleolitdən başlayaraq, ta inkişaf etmiş feodalizm dövrünədə

Ataxan Paşayev-"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI.

"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI. KİTABI HAQQINDAƏsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındaki rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkə