Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD

Bu kitabda Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Arazın bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən əsərlərindən seçmələr toplanmışdır. Canlı müşahidələrin təsiri ilə qəlbin yaddaşına yazılan bu əsərlərin iki təməl

VİKTOR HÜQO - SƏFİLLƏR

Yalnız fransız ədəbiyyatının deyil, dünya ədəbiyyatının da ən görkəmli simalarından sayılan Viktor Hüqo özönün parlaq istedadının məhsulu olan əsərləri ilə bəşər bedii fikri tarixini zənginləşdirmişdir. XIX əsrin bu kori

ƏRƏB XILAFƏTI VƏ AZƏRBAYCAN

Kitabda orta əsr mənbələri və mövcud elmi tədqiqatlar əsasında erkən orta əsr Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş, dilimizin, dinimizin, mədəniyyətimizin bugünkü simasının müəyyənləşməsində mühüm rol oynamış “ərəb dö

Mir Cəlal - Füzuli sənətkarlığı

Bu kitabda Füzulinin sənət və s ənətkar haqqında fikirləri, şairin üslubu, istifadə etdiyi ədəbi priyomlar, bədii təsvir vasitələri, şeir dili, bədii nəsr dili və s. kimi sənətkarlıq xüsusiyyətləri geniş şərh olunur. Əsər

QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA

QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA KİTABI HAQQINDAKitabda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri, son müharibə zamanı Qarabağda və ümumilikdə regionda baş verən olaylar, danışıqlar və vasitəçilik