Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI ENSIKLOPEDIYASI. 2-CI CILD

Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının isti

Stendal Qırmızı və Qara

Fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Stendalın Qırmızı və Qara romanı onun yaradıcılığının ən sevimli əsəridir. Hadisələr Fransada inqilabdan sonrakı dövrlərdə cərəyan edir. Allaha inanmayan dindən sadəcə karyera

VARİS YETMİŞ YEDDİNCİ GÜN

«Yetmiş yeddinci gün» ilk üç romandan bir qədər fərqlənir. Həm qəhrəmanlarmın 15 vaşlı yeniyetmələr olmasına görə, həm də hadisələrin zahiri təsvirindən daha çox qəhrəmanların iç dünyasına önəm verildiyinə görə. Əmi

Əli İbrahimov-Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN FƏLSƏFİ VƏ SOSİAL-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ

Kitab Azərbaycanda görkəmli ədib, çox nüfuzlu jurnalist-publisist, böyük ictimai dövlət xadimi, ali təhsilli hüquqşünas, səfir-diplomat kimi tanınan Y.V.Çəmənzəminlinin görüşlərində fəlsəfi və sosial-siyasi məsələlərə həs

ƏLİ ƏKBƏR AMNEZİYA

..Respublika Prezidentinin adını anmaq, millətin müqəddəs maraqlarına məşəl kimi işıq tutmaq deməkdir! O millət ki, ulu öndərin müdrik rəhbərliyi altında bütün sahələrdə inkişafa nail olub və olmaqda davam edir! Öz taleyi, dola