Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Rəşid Göyüşov-AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI

AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI KİTABI HAQQINDAAzərbaycan ərazisi müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələrdə zəngindir. Bu zənginlik bəşər tarixinin ən qədim çağlarından - Paleolitdən başlayaraq, ta inkişaf etmiş feodalizm dövrünədə

Ataxan Paşayev-"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI.

"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI. KİTABI HAQQINDAƏsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındaki rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkə

AZƏRBAYCAN RƏHBƏRLİYİNDƏ İXTİLAFLAR VƏ DAXİLİ SİYASİ ÇƏKİŞMƏLƏR

Müstəqil, demokratik, çoxpartiyalı cəmiyyətin mövcud olduğu bir zamanda totalitar sovet rejimində baş vermiş siyasi proseslərin əsil mahiyyətini açıqlamaq, xüsusən də dövlət rəhbərliyindəki daxili ixtilaflardan, siyasi çəkişməl

SULTAN BƏY VƏ XOSROV BƏY QARDAŞLARI

Bu kitab XX əsrin 20-ci illərində Zəngəzur – Qarabağ bölgəsində xarici havadarlarının fəal hərbi-siyasi dəstəyi ilə xalqımıza qarşı tarixdə misli görünməmiş amansızlıqla soyqırım, etnik təmizləmə həyata keçirmiş ermən

Turan Həsənzadə-ƏKINÇI. 1875-1877. TAM MƏTNI.

Azərbaycan dövrü mətbuatının bünövrəsi sayılan “Əkinçi” qəzeti Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti tarixinə şərəfli səhifələr yazmışdır. Bu kitabda milli mətbuatımızın ilk qaranquşu, XIX əsr Azərbaycan ictimai-