Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

SULTAN BƏY VƏ XOSROV BƏY QARDAŞLARI

Bu kitab XX əsrin 20-ci illərində Zəngəzur – Qarabağ bölgəsində xarici havadarlarının fəal hərbi-siyasi dəstəyi ilə xalqımıza qarşı tarixdə misli görünməmiş amansızlıqla soyqırım, etnik təmizləmə həyata keçirmiş ermən

Turan Həsənzadə-ƏKINÇI. 1875-1877. TAM MƏTNI.

Azərbaycan dövrü mətbuatının bünövrəsi sayılan “Əkinçi” qəzeti Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti tarixinə şərəfli səhifələr yazmışdır. Bu kitabda milli mətbuatımızın ilk qaranquşu, XIX əsr Azərbaycan ictimai-

İ.P.Petruşevski-AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ.

AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ. KİTABI HAQQINDAMonoqrafiyada Azərbaycan və Ermənstan tarixinin göstərilən dövr ərzində sosial-iqtisadi tarixinin bəzi aspektləri

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI ENSIKLOPEDIYASI. 1-CI CILD

Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının isti

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI ENSIKLOPEDIYASI. 2-CI CILD

Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının isti