Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

İ.P.Petruşevski-AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ.

AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ. KİTABI HAQQINDAMonoqrafiyada Azərbaycan və Ermənstan tarixinin göstərilən dövr ərzində sosial-iqtisadi tarixinin bəzi aspektləri

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI ENSIKLOPEDIYASI. 1-CI CILD

Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının isti

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI ENSIKLOPEDIYASI. 2-CI CILD

Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının isti

Əli İbrahimov-Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN FƏLSƏFİ VƏ SOSİAL-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ

Kitab Azərbaycanda görkəmli ədib, çox nüfuzlu jurnalist-publisist, böyük ictimai dövlət xadimi, ali təhsilli hüquqşünas, səfir-diplomat kimi tanınan Y.V.Çəmənzəminlinin görüşlərində fəlsəfi və sosial-siyasi məsələlərə həs

ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ BAKI 1501

Xәzәr! Ey nemәt, bәrəkət dәnizim mәnim! Saһilindә dayanmışam, saһilindә sevmişәm, saһilindә şәnlәnmişәm. Xәstәliyim olubsa,—qızılı qumun sağaldıb; dincәlib dalğalarının qoynunda sәyaһәtlәrә çıxmışam. Sәn mәni