Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Stendal Qırmızı və Qara

Fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Stendalın Qırmızı və Qara romanı onun yaradıcılığının ən sevimli əsəridir. Hadisələr Fransada inqilabdan sonrakı dövrlərdə cərəyan edir. Allaha inanmayan dindən sadəcə karyera

Əli İbrahimov-Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN FƏLSƏFİ VƏ SOSİAL-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ

Kitab Azərbaycanda görkəmli ədib, çox nüfuzlu jurnalist-publisist, böyük ictimai dövlət xadimi, ali təhsilli hüquqşünas, səfir-diplomat kimi tanınan Y.V.Çəmənzəminlinin görüşlərində fəlsəfi və sosial-siyasi məsələlərə həs

ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ BAKI 1501

Xәzәr! Ey nemәt, bәrəkət dәnizim mәnim! Saһilindә dayanmışam, saһilindә sevmişәm, saһilindә şәnlәnmişәm. Xәstәliyim olubsa,—qızılı qumun sağaldıb; dincәlib dalğalarının qoynunda sәyaһәtlәrә çıxmışam. Sәn mәni

Məhəmməd Əsəd bəy - Son Peyğəmbər

Tarixi-publisistik romanAlman dilindən tərcümə edən : Çərkəz QurbanlıKitabda Ərəbistanın islamdan öncəki cahiliyyət dövrü, dünyanın yeni düzənini yaratmış Peyğəmbərimizin uşaqlığı, gəncliyi və peyğəmbərliyi eləcə də i

Vidadi Babanlı - Bulanlıq dünya

Görkəmli yazıçı Vidadi Babanlının "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəfis şəkildə çap edilən "Bulanlıq dünya" romanında müasiri və şahidi olduğumuz bir çox əxlaqi-mənəvi dəyişikliklərin, çalpaşıq həyat tərzinin təzadlar