Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

İ.P.Petruşevski-AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ.

AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTANDA FEODAL MÜNASIBƏTLƏRIN TARIXI ÜZRƏ OÇERKLƏR XVI - XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ. KİTABI HAQQINDAMonoqrafiyada Azərbaycan və Ermənstan tarixinin göstərilən dövr ərzində sosial-iqtisadi tarixinin bəzi aspektləri

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI ENSIKLOPEDIYASI. 1-CI CILD

Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının isti

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI ENSIKLOPEDIYASI. 2-CI CILD

Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq əsəridir. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının isti

Stendal Qırmızı və Qara

Fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Stendalın Qırmızı və Qara romanı onun yaradıcılığının ən sevimli əsəridir. Hadisələr Fransada inqilabdan sonrakı dövrlərdə cərəyan edir. Allaha inanmayan dindən sadəcə karyera

Əli İbrahimov-Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN FƏLSƏFİ VƏ SOSİAL-SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ

Kitab Azərbaycanda görkəmli ədib, çox nüfuzlu jurnalist-publisist, böyük ictimai dövlət xadimi, ali təhsilli hüquqşünas, səfir-diplomat kimi tanınan Y.V.Çəmənzəminlinin görüşlərində fəlsəfi və sosial-siyasi məsələlərə həs