Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ BAKI 1501

Xәzәr! Ey nemәt, bәrəkət dәnizim mәnim! Saһilindә dayanmışam, saһilindә sevmişәm, saһilindә şәnlәnmişәm. Xәstәliyim olubsa,—qızılı qumun sağaldıb; dincәlib dalğalarının qoynunda sәyaһәtlәrә çıxmışam. Sәn mәni

Məhəmməd Əsəd bəy - Son Peyğəmbər

Tarixi-publisistik romanAlman dilindən tərcümə edən : Çərkəz QurbanlıKitabda Ərəbistanın islamdan öncəki cahiliyyət dövrü, dünyanın yeni düzənini yaratmış Peyğəmbərimizin uşaqlığı, gəncliyi və peyğəmbərliyi eləcə də i

Vidadi Babanlı - Bulanlıq dünya

Görkəmli yazıçı Vidadi Babanlının "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəfis şəkildə çap edilən "Bulanlıq dünya" romanında müasiri və şahidi olduğumuz bir çox əxlaqi-mənəvi dəyişikliklərin, çalpaşıq həyat tərzinin təzadlar

AZƏRBAYCAN VƏ ATƏT

Türk xalqlarının tarixi. Ali məktəblərin azərbaycan bölmələri üçün dərslik.

TARİXİMİZİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ MAKEDONİYALI İSKƏNDƏR

«Tariximizin səhifələrində Makedoniyalı İskən-dər» kitabı tarixi şəxsiyyət və sərkərdənin qədim ana yurdumuz Azərbaycanımızı işğal etdiyi dövrü, keçmişimizi bir daha sadə dillə yeni nəslə xatırladır. Keçmiş tariximizin