Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

AZƏRBAYCAN VƏ ATƏT

Türk xalqlarının tarixi. Ali məktəblərin azərbaycan bölmələri üçün dərslik.

TARİXİMİZİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ MAKEDONİYALI İSKƏNDƏR

«Tariximizin səhifələrində Makedoniyalı İskən-dər» kitabı tarixi şəxsiyyət və sərkərdənin qədim ana yurdumuz Azərbaycanımızı işğal etdiyi dövrü, keçmişimizi bir daha sadə dillə yeni nəslə xatırladır. Keçmiş tariximizin

NADİR ŞAH ƏFŞAR

Tariximizin səhifələrində Nadirqulu (Nadir şah) hiyləgərliyi ilə Xorasanda ad qazanmış, quldurluqla məşğul olan vücud, 2-ci Şah Təhmasibə yol tapmış, onu hakimiyyətdən kənarlaşdırmaqla özünü şah elan etmişdi. O, şahlıq hakim

Azər Həsrət - Bir əsgərin yaşantıları

Bu kitab müəllifin şəxsi həyatının iki ilini və həmin illər ərzində yaddaş süzgəcindən keçirdiyi xa tirələri əks etdirir. Kitab bədii əsər kimi qələmə alın sa da, əslində, sənədli də sayıla bilər. Çünki buradakı obrazl

Şahin Xəlil - Adsız yol

Bu kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi keçən hər kəsə minnətdaram. Əsasən də mənə daim dəstək olan dostlarıma...Ümidvaram ki, əlinizdə tutduğunuz bu kitabı oxumaq vaxt itkisi olmayacaq. Xüsusi minnətdarlıq Bakının küçələri