Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Məhəmməd Əsəd bəy - Son Peyğəmbər

Tarixi-publisistik romanAlman dilindən tərcümə edən : Çərkəz QurbanlıKitabda Ərəbistanın islamdan öncəki cahiliyyət dövrü, dünyanın yeni düzənini yaratmış Peyğəmbərimizin uşaqlığı, gəncliyi və peyğəmbərliyi eləcə də i

Vidadi Babanlı - Bulanlıq dünya

Görkəmli yazıçı Vidadi Babanlının "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəfis şəkildə çap edilən "Bulanlıq dünya" romanında müasiri və şahidi olduğumuz bir çox əxlaqi-mənəvi dəyişikliklərin, çalpaşıq həyat tərzinin təzadlar

AZƏRBAYCAN VƏ ATƏT

Türk xalqlarının tarixi. Ali məktəblərin azərbaycan bölmələri üçün dərslik.

TARİXİMİZİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ MAKEDONİYALI İSKƏNDƏR

«Tariximizin səhifələrində Makedoniyalı İskən-dər» kitabı tarixi şəxsiyyət və sərkərdənin qədim ana yurdumuz Azərbaycanımızı işğal etdiyi dövrü, keçmişimizi bir daha sadə dillə yeni nəslə xatırladır. Keçmiş tariximizin

NADİR ŞAH ƏFŞAR

Tariximizin səhifələrində Nadirqulu (Nadir şah) hiyləgərliyi ilə Xorasanda ad qazanmış, quldurluqla məşğul olan vücud, 2-ci Şah Təhmasibə yol tapmış, onu hakimiyyətdən kənarlaşdırmaqla özünü şah elan etmişdi. O, şahlıq hakim