Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Çinar

Müəllif: İsmayıl Qarayev

Homerin poemaları və «Kitabi-Dədə Qorqud»

Müəllif: Qəzənfər Kazımov

Mənim yazıq ürəyim

Müəllif: Əlibala Hacızadə

Studentlər

Müəllif: Yusif Vəzir Çəmənzəminli