Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Şahin Xəlil - Adsız yol

Bu kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi keçən hər kəsə minnətdaram. Əsasən də mənə daim dəstək olan dostlarıma...Ümidvaram ki, əlinizdə tutduğunuz bu kitabı oxumaq vaxt itkisi olmayacaq. Xüsusi minnətdarlıq Bakının küçələri

Vidadi Babanlı Vicdan Sustuğunda

Bir sanat eserini kalıcı kılan şey nedir? Belli dönemlerde çok okunan bazı eserler neden bir iki kuşak sonra tamamen unutuluyor da diğer bazıları değişen şartlara ve zamana rağmen dimdik ayakta kalabiliyorlar? Sözgelimi Sovyetler devrinin

TÜRK XALQLARININ TARİXİ

Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş dərs vəsaiti türk xalqlarının yeni və müasir dövrünün tarixinə həsr olunmuşdur. Burada Ru

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ ƏSƏRLƏRİ II CİLD

Şərq İslam ölkələrinin bədii-fəlsəfi fikri tarixində yеni mərhələni başlayan Mirzə Fətəli Axundzadə 1860-cı illərdən ömrünün sоnuna qədər bir mütəfəkkir kimi tənqid, fəlsəfə və sоsiоlоgiya sahəsində çalışmışd

AZƏRBAYCAN XALQ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR

Azərbaycan xalq ədəniyyatından seçmələr (qaravəlli, oyun və xalq tamaşaları) Kitabda mərasimlər və ayinlər içərisində yaranıb yayılan, öz məzmun, şəkil və hətta mənalarını dəyişərək zəmanəmizə qədər gəlib çıxan qə