Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

AZƏRBAYCAN TARİXİ ATLASI

Azərbaycan Tarixi Atlası ölkəmizin tarixini öyrənənlər üçün kartoqrafik vəsait kimi nəzərdə tutulmuşdur. Atlasin xüsusi məzmunu Azarbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Tarix institutunun direktoru prof. Y.M. Mahmudovun r

FƏRMAN KƏRİMZADƏ XUDAFƏRİN KÖRPÜSÜ

“Qarlı aşırım“ əsəri ilə böyük ədəbiyyata gələn görkəmli yazıçı, tarixi romanlar ustası Fərman Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü“ romanında XV əsrin axırı, XVI əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi hadisələr, Ş

Azərbaycanın kitab abidələri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 11 aprel tarixli "Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Fərmanının icrası məqsədi ilə Mədəniyyət və Tur