Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Normativ hüquqi sənədlər
Mərkəzi Kitabxana Sistemi işçilərinin vəzifə təlimatları
24 Oktyabr , 2016
Mərkəzləşdirilmiş Kitаbхаnа Sistеmi işçilərinin vəzifə təlimаtı /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 106 s.
Faylı yüklə