Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS
Görkəmli şəxsiyyətlər
30 Mart , 2015
1937-1954-cü illərdə Azərbaycan geologiya istehsalat birliyində və Azərbaycan əlvan metal kəşfiyyatı ekspedisiyasında iş icraçısı, texniki rəhbər və geoloji planalma partiyalarının rəisi işləmiş, eyni zamanda Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda, ADU-da dərs demişdir. 1954-cü ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda işləmişdir. Alim 350-dən artıq elmi məqalənin, o cümlədən 15 monoqrafiyanın müəllifidir.Ə.Ş.Şıxəlibəyli 1996-cı ildə vəfat etmişdir.