Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS
Görkəmli şəxsiyyətlər
27 Sentyabr , 2016
Ədalət Zeynalov 30 iyun 1961-ci ildə Azərbaycanın Ağsu rayonunun Kalva kəndində anadan olmuşdur. "Rusiya Federasiyası Elmi Tədqiqat Bağçılıq və Tingçilik İnstitutu"nun elmi işçisi, biologiya elmləri doktorudur.120-dən artıq elmi iş və monoqrafiyanın müəllifidir. Ədalət Zeynalov 1987-ci ildə "Xarkov Kənd Təsərrüfatı İnstitutu"nu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək "Bitki Mühafizəsi üzrə Alim Aqronom" adını alıb.Əmək fəaliyətinə Azərbaycanın ən böyük üzümçülük rayonlarından olan "Şamaxı Rayon Aqrar Sənaye Birliyi"ndə başlamışdır. 1989-cu ildə "Qeyri-Qaratorpaq Region üzrə Elmi Tədqiqat Bağçılıq İnstitutu"nun (Moskva ş.)əyani aspiranturasına qəbul olub. 1993-cü ildə "Elmlər Namizədi" dissertasiyasını müdafiə etmiş və həmin vaxtdan da "Rusiya Federasiyası Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyası"nın "Bağçılıq və Tingçilik üzrə Ümumrusiya Seleksiya-Texnologiya İstitutu"nda elmi fəaliyətlə məşğuldur. 120-dən artıq elmi işin,o cümlədən 2 kitab,3 monoqrafiya,4 metodik məsləhətin müəllifi və 4 patent üzrə müəlliflik hüququna malikdir. 2008-ci ildən "Biologiya Elmləri Doktoru" elmi dərəcəsi alan Ədalət Zeynalov Rusiya Federasiyasının Bitki mühafizəsi və Parazitologiya sahəsində aparıcı alimlərdən hesab olunur.