Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS
Görkəmli şəxsiyyətlər
27 Sentyabr , 2016
1905-ci ildə Ağsu rayonunda anadan olmuşdur. ADU-nun tarix-ictimaiyyət fakültəsini bitirib. 1939-cu ildə tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını alıb. 1948-1950-ci illərdə EA-nın doktoranturasında tibb tarixi üzrə oxuyub. 1953-cü ildə tibb elmləri doktoru olub. Moskva Tibb İnstitutunda tibb tarixi kafedrasının müdiri, Gürcüstan Respublikası Səhiyyə Nazirliyində təşkilat-metodiki şöbənin müdiri olub. 1957-ci ildən Azərbaycan Onkologiya İnstitutunda şöbə müdiri olub, 1960-cı ildən EA-da işləyib. 1973-cü ildən EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda böyük elmi işçi işləyib. 80-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir. 1980-ci ildə vəfat edib.