Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS
“Birlik” qəzeti.(1971-1984)
9 Dekabr , 2016
N. Məlikməmmədov. “ Səkkizillik məktəblərdə musiqinin tədrisi” ( ı-ıv siniflərdə). “ Maarif” Nəşriyyatı, 4 min nüsxə, qiyməti 12 qəpik.

Kitab ümümitəhsil məktəblərində musiqidən dərs deyən müəllimlər, eləçə də pedaqoji texnikumlarda, pedaqoji institutların ibtidai təhsil pedaqojikası və metodikası fakütələrində təhsil alan tələbələr ücün nəzərdə tutulmuşdur.

Hacıbaba Əzimov.”Azərbayçan qəzalarında Sovetlər “(1917-1918-çi illər).Bakı, “ Elm “ Nəşriyyatı, 1.600 nüsxə,qiyməti 1 manat.

Kitab 1917-çi il fevral burjua inqilabından sonra Azərbayçan qəzalarında fəhlə, əsgər, kəndli deputatları sovetlərinin yaranması və inqilabın dinç inkişafı dövründə onların fəaliyyətindən bəhs edir.

H.Seyidbəyli.“Juqoslaviya xatirələri “.Bakı,“Gənçlik” Nəşriyyatı,10 min nüsxə, qiyməti 12 qəpik. “

P.Sultanov.Nuhun tufanı haqqında həqiqət . “ Gənçlik” Nəşriyyatı, 12 min nüsxə,qiyməti 15 qəpik.

Kitabda dəniz dalğalarının əmələ gəlməsi səbəbləri və dağıdıçıfəliyyəti,həmcinin tufanın elmi izahı haqqında qeydlər verilmişdir.

Əşrəf Hacıyev.” Müseyib Dadaşov “( bioqrafik ocerk). 10 min nüsxə,qiyməti 18 qəpik.

Kitab Sov. İKP XXIV Qurultayının nümayəndəsi, fəhlə sinifinin veteranı Müseyib Dadaşova həsr olunmuşdur.

( Birlik,13 Yanvar 1972 -ci il,№7)